Elektrotechniek Fukkink

Herman Olijslagerstraat 20
7132 CP Lichtenvoorde
06-54282140
info@elektrofukkink.nl Volg ons op Facebook

Lexcom Office - SEI - Uneto-Vni

sitemap

NEN 1010/ 3140 Keuringen

U bent als werkgever volgens de Arbowet verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.

De elektrische installatie maakt een belangrijk deel uit van deze omgeving en moet volgens de Arbowet periodiek worden geïnspecteerd.
De keuring dient te geschieden volgens de NEN 1010 (nieuwe installaties) of de NEN3140/EN50110 (bestaande installaties) en is 2 ledig, namelijk een visuele inspectie en een inspectie door middel van meting en beproeving.
Vooral verzekeringsbedrijven benadrukken steeds vaker op deze keuringen.
Wij kunnen deze inspecties voor u uitvoeren.


ElektroTechniek Fukkink gaat als volgt te werk:
Van de verdeelkasten wordt, met behulp van een infrarood camera, een visuele en een thermografische inspectie verricht. Hierna volgen, in overleg, de metingen zodat overlast voor de bedrijfsvoering minimaal is.
Vanuit deze inspecties volgt een rapport met daarin de eventuele gebreken.
Bij dit rapport zit ook een herstelverklaring.
Wanneer alle fouten hersteld zijn door uw installateur of installatieverantwoordelijke kan deze ondertekend worden.
Vervolgens stuurt u het rapport samen met de herstelverklaring naar uw verzekeringsmaatschappij op.


Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.